Que é Eirado

Que somos

Eirado é un grupo de consumo responsábel localizado en Santiago de Compostela. Constituímonos formalmente a finais de 2014 tras ter sido cooperativa de consumo desde principios do 2008. Contamos cun local que compartimos con outras organizacións situado na Avenida Quiroga Palacios 8, baixo.

 

Como nos organizamos

Internamente estamos organizad@s en unidades de consumo (casas, familias,..) que xeralmente oscilan entre unha e cinco persoas cada unha exness.com.es. Só unha persoa de cada unidade de consumo ten que facerse socia, é como a “cabeza da casa”, aínda que todas poden participar de igual maneira.

O noso traballo organízase regularmente en asembleas das persoas que pertencen a unha unidade de consumo. É neste espazo onde tomamos todas as decisións importantes de forma conxunta. Estas asembleas funcionan tamén como punto de encontro e posta en común. Cada unidade de consumo terá un voto na asemblea.

Para desenvolver a nosa actividade cada unidade de consumo aporta unha cuota económica para pagar o local e outros pequenos gastos do grupo (actualmente aportamos unha cantidade trimestral de 24€) e unha cuota de traballo non remunerado, así 3 unidades de consumo que van rotando xestionan os pedidos do mes (actualmente “toca” xestionar o pedido cada 4 meses).

 

Que mercamos

Cada mes organizamos 2 pedidos, un de “básicos”  incluíndo: frescos, lácteos, peixe, proteina vexetal,… e outro dun produto “extra” como serían: aceite, pasta, arroz, legumes,…

Escollemos estos produtos seguindo os seguintes criterios de elección:

 • Proximidade. A procedencia dos produtos debe ser o máis próxima posible, evitando produtos considerados innecesarios que veñan de lonxe, ou que, sendo considerados necesarios teñan un equivalente local.
 • Produción responsábel. Todo o proceso de produción e/ou elaboración debe ser responsábel, exento de produtos químicos, manipulacións xenéticas, medicamentos, etc.
 • Temporalidade. Só se farán pedidos de produtos frescos que sexan de tempada http://exness.com.es.
 • Confianza. As relacións produtoras-consumidoras basearanse, sempre que sexa posíbel, na confianza mútua, polo cal non será un requisito imprescindíbel a posesión dun selo de produción ecolóxica.
 • Apoio. Priorizaranse pequenas producións e explotacións familiares fronte ás grandes explotacións, entendendo que son as pequenas as que teñen máis dificultades de ter unha saída competitiva no mercado e que por tanto precisan máis apoio.
 • Independencia. Tentarase fortalecer as persoas produtoras sen que se centren unicamente en Eirado como compradora, senón que se fomentará a diversificación de venda dos seus produtos a distintos entes consumidores, xa que entendemos a dependencia absoluta como algo negativo.
 • Prezo xusto. Pagarase un prezo adecuado polos produtos consumidos, prezo que será fixado polas persoas produtoras. O obxectivo é que as persoas que fan posible que ese produto chegue a nós podan vivir dignamente do seu traballo.
 • Teranse en conta as condicións de traballo e o respecto polos dereitos das persoas traballadoras coas que estabelezamos relacións.

Os pedidos do mes organízanse da seguinte maneira a través da tenda on-line en eirado.org:

 • 2ª semana de mes: ábrese a tenda para pedir o produto extra.
 • 3ª semana de mes: ábrese a tenda para pedir os produtos básicos.
 • Último xoves de mes: reparto de produtos básicos e extra https://exness.com.es.

Podes ver un exemplo dos produtos e prezos que pedimos.

 

Contacto

Contactanos no noso mail:  grupoeirado@gmail.com

Antes de facernos as túas preguntas lembra que temos algunhas páxinas onde xa poden estar resolvidas as túas dúbidas.

 • Únete, a páxina onde atoparás toda a información precisa se o que desexas é unirte a nós.
 • F.A.Q onde recollemos preguntas frecuentes.